دات نت نیوک

اخبار واحدها

اخبار واحــدها

طراحی دوخت و تولید لباسهای فرم دبستان دخترانه سما تبریز در دانشکده سما سهند

دوشنبه, 12 شهریور,1397/Categories: اخـبار واحـدها, سـهند

Rate this article:
5.0

در راستای سیاست های درآمدزایی غیر شهریه ای، دانشکده سما سهند، با اجرای طرح برونسپاری، رشته  طراحی دوخت را دایر و 65 نفر هنرجو را ثبت نام نموده و کارگاه های مربوطه را تجهیز و اه اندازی نموده است. در ادامه با عقد قرارداد با دبستان دخترانه سما 1 تبریز، بعنوان طرح پایلوت، روپوش دانش آموزان این مدرسه را طراحی و تولید  مینماید.

این آموزشکده با  امکانات کارگاهی و نیروی انسانی و فعالیت های کارآفرینی آمادگی دارد روپوش  کل مدارس سما استان را برای سال آتی با مشارکت  هنرجویان تهیه نماید.

Number of views (147)/Comments (0)

Tags:

Please login or register to post comments.